Se lanseaza Masura 3 – Granturi pentru investitii in valoare de 50.000 – 200.000 Euro

Sesiunea de înscrieri pentru depunerea proiectelor si cererilor pentru accesarea granturilor pentru investitii va fi deschisă în perioada: 3 decembrie 2020, ora 10.00 – 29 ianuarie 2021, ora 20.00, pe site-ul oficial granturi.imm.gov.ro

Descarca de aici procedura finală, modelul de plan de investiții și alte documente necesare.

Contacteaza-ne la office@arcadexpert.ro pentru a vedea daca si tu poti accesa aceste fonduri de investitii, si noi iti oferim consultanta de care ai nevoie: inscrierea in program, intocmirea si depunerea proiectului pentru accesarea grantului pentru investitii.

Prin această măsură de finantare nerambursabila urmează să se acorde granturi pentru investiții în valoarea cuprinsa intre 50.000 – 200.000 euro.

Bugetul total este de 550 milioane de euro, conform OUG 130/2020, și ghidului solicitantului realizat de Ministerul Fondurilor Europene pentru Ministerul Economiei.

Din totalul de 550 milioane euro:

– 478,25 milioane euro sunt ajutor nerambursabil,

–  iar restul reprezintă cofinanțarea asigurată de beneficiarul final.

Pentru microîntreprinderi, firme mici și mijlocii (IMM) se vor acorda fonduri nerambursabile de 50.000-200.000 euro fiecare.

Lista codurilor CAEN eligibile este disponibilă la anexa 3 a OUG 130/2020 ( link-ul de acces in gasesti aici , incepand cu pag. 9 )

Firmele solicitante pot depune online planurile de afaceri/investiții care vor fi evaluate conform grilei de punctaj din OUG 130/2020. Ordonanța de urgență este însă în plin proces de aprobare și modificare în Parlament.

Iata care sunt condițiile care trebuie indeplinite, cumulativ, de compania ta ( beneficiarul) ca sa poata accesa aceste granturi pentru investii:

1- a avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum 1 an înaintea depunerii cererii de finanțare;

2- a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

3- se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

4- realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

5- dispune de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

6- se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

7- nu era în dificultate la 31 decembrie 2019;

8- nu depăşeste plafonul de 800.000 Euro.

Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

Cum poti cheltuii banii obtinuti din grantul pentru investitii ?

Cheltuielie eligibile ( acceptate ) sunt cele pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a.1.)-  cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific,

a.2.)- achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea,

a.3.)- cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile,

a.4.)- cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală,

a.5.)- active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității,

a.6.)- precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) – cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) – cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute mai sus, la lit. a) și c).

Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).

Beneficiarii de granturi din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fondurile externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;

c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

Din granturile pentru investiții NU se finanțează:

a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;

b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;

c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute mai sus.

Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pot solicita plata valorii contractelor prin metode similare cu mecanismele cererilor de plată astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Codul CAEN pe care se aplică trebuie să fie autorizat în momentul înscrierii.

Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii se regăsește în Anexa 3 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID- 19.

Înscrierea în program, crearea profilului, user, parolă și completarea planului electronic de investiții se fac online pe link-ul www.granturi.imm.gov.ro.

Aplicanții au obligația de a urmării toate informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site- ul ministerului pe toată perioada de implementare, precum și în contul creat la înscriere, denumit front office.

 Înscrierile în cadrul acestei măsuri se vor realiza în două etape:

  1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM din domeniile eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.
  2. Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru investiții” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite planul de investiții conform Anexei 1 la procedura curentă (nepublicată încă).

Data din momentul în care va fi activă prima etapă de creare profil, user și parolă se va comunica pe site-ul instituției înainte de începerea procesului propriu-zis.

Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

 

Daca ai nevoie de ajutor si suport in accesarea acestor garnturi pentru investitii, echipa Arcad Expert este pregatita sa te ajute! Scrie-ne la office@arcadexpert.ro!

 

Daca informatiile ti-au fost de folos, da un share sa afle si ceilalti, si iti multumesc pentru asta!

 

Melania Tecu – Expert contabil.

Distibuie articolul