Noi masuri fiscale pentru mediul de afaceri publicate in MO 988/26.10.2020

Noi măsuri fiscale s-au publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 988/26.10.2020

În sfârșit, mult așteptata OUG 181 /22.10.2020 cu măsuri fiscale benefice pentru mediul de afaceri în contextul pandemiei Covid-19, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Au fost adoptate multe măsuri care vin să sprijine companiile, cele mai importante făcând referire la :

 • posibilitatea că antreprenorii să-și poată amână plata taxelor până la data de 25 decembrie 2020
 • suspendarea procedurilor de executare silită prin aplicarea de proprire
 • scutirea la impozitul specific pentru companiile Horeca
 • eșalonarea simplificată a datoriilor
 • cheltuielie efectuate cu testele COVID devin deductibile

Haideți să parcurgem împreună principalele masuri fiscale adoptate în aceasta ordonanță:

 1. Taxele datorate la stat, atât de firme cât și de persoanele fizice, vor putea fi amânate până la 25 decembrie 2020 ( insa din practica stim ca 21 decembrie este data scadenta pentru luna decembrie), ceea ce înseamnă că fiscul nu vă calcula dobânzi și penalități de întârziere. Totodată, același termen se aplica și pentru suspendarea procedurilor de executare silită prin poprire.
 2. Pentru rambursarea de TVA cu control ulterior de la Anaf, termenul a fost amant până la 25 ianuarie 2021.
 3. Se aplică scutirea de la plata a impozitului specific al unor activităţi și pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020.

Acei contribuabili care, până la data intrării în vigoare ordonanței de urgență, au depus declaraţia privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020, vor trebui să depună declarații rectificative.

 1. Testele COVID, sunt cheltuieli deductibile, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă, potrivit legii.

Toate cheltuielie efectuate cu testele medicale de diagnosticare a infecției COVID – 19 suportate de către angajator, din inițiativă acestuia, pentru salariați, în scopul depistării și prevenirii coronavirusului SARS-CoV-2, sunt considerate deductibile pentru companie.

 1. Esalonarea la plata a datoriilor către bugetul de stat

Atât firmele cât și persoanele fizice vor putea aplica pentru procedura alternativă simplificata de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Nu se acordă aceasta eșalonarea la plată :

 • pentru sume mai mici de 500 de lei, în cazul persoanelor fizice
 • pentru sume mai mici de 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Companiile debitoare pot solicita modificarea eșalonării de 2 ori pe perioada eșalonării.

Pentru a beneficia de eșalonare, firma ( denumit si contribuabilul / debitorul ) trebuie să se îndeplinească următoarele condiții:

 • să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
 • să nu se afle în procedura de faliment sau dizolvare
 • să nu aibe obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală
 • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.25 și 26 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
 • sa aiba depuse toate declaratiile fiscale conform vectorului fiscal.

 

Procedura de esalonare :

 • Se depune cererea de esalonare până la 15 decembrie 2020
 • Fiscul eliberează certificatul de atestare fiscală (cu datoriile aferente) în termen de 5 zile lucrătoare și îl comunică debitorului
 • Cererea se soluționează de organul fiscal în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia
 • Se emite decizia de eșalonare și graficele de eșalonare sau decizia de respingere
 • La cererea debitorului, fiscul poate aproba plata diferențiată a ratelor
 1. Consiliile locale pot decide reducerea impozitului pe clădiri până la 2 decembrie 2020

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor urma să decidă până la 02 decembrie 2020 următoarele:

 • aprobarea reducerii impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz;
 • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

S-a oferit posibilitatea autorităților publice locale care au adoptat hotărâri, să aprobe reducerea a impozitului pe clădiri cu un procent mai mic de 50%, sau să aprobe creșterea procentului de reducere cu diferența de până la 50%. Autoritățile publice locale vor putea adopta o nouă hotărâre de consiliu, în cazul celor care au adoptat hotărâri de scutire de la plata taxei pe clădiri doar pe perioada stării de urgență, pentru acordarea acestei facilități și pentru perioada stării de alertă.

Că să poți beneficia de aceasta măsură, trebuie să depui la organul fiscal local următoarele documente :

 • cerere de acordare a reducerii,
 • declaraţie pe propria răspundere
 • Termen limită de depunere : până la 21 decembrie 2020!

 

Trimite-mi un email la melania.tecu@arcadexpert.ro , dacă vrei să stabilim o ședință de consultanta și să detaliem situația din firma ta.

Dă un share daca informația ți-a fost de folos, iți mulțumesc!

Distibuie articolul