Modificări legislative aplicabile începând cu anul 2021

Ca de fiecare dată, fiecare început de an vine cu noi modificări legislative.

Am realizat pentru voi, un rezumat scurt si ușor de ințeles care cuprinde cele mai importante modificări legislative aplicabile începând cu anul 2021:

Impozitul pe profit:

1. Sunt implementate reguli privind consolidarea fiscală in domeniul impozitului pe profit, astfel dacă două sau mai multe societăți care plătesc impozit pe profit și sunt afiliate printr-un procent de minim 75%, atunci pot forma un grup fiscal si vor consolida calculația impozitului pe profit. Avantajul intervine în situația în care una dintre companii are pierdere și cealaltă are profit, astfel impozitul de plată fiind mai mic;
2. Ajustările privind deprecierea creanțelor devin deductibile în proporție de 100% (anterior proecentul era de 30%), practic dacă avem creanțe neîncasate pe o perioadă mai mare de 270 de zile, cheltuiala privind deprecierea lor este integral deductibilă, însă această prevedere intră in vigoare de la 01.01.2022;
3. Clarificări cu privire la scutirea de impozit aferent profitului reinvestit – se va acorda în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcţiune a activelor. Anterior, se prevedea doar ca scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.
4. Avem o nouă cheltuială nedeductibilă, respectiv cheltuielile rezultate din tranzacții cu o persoană care este situată intr-o țară care la data înregistrării cheltuielilor, este inclusă în lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
5. Cheltuielile cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea salariaților sunt deductibile și nu sunt supuse taxelor salariale.

Microîntreprinderi:

1. Se clarifică faptul că pentru microîntreprinderi, autoturismul folosit în scopuri personale, cheltuielile aferente nu sunt supuse impozitului pe venit și nici a contribuțiilor sociale. Mai exact, partea de 50% care este nedeductibilă,
in cazul microîntreprinderilor putea fi impozitată anterior și aplicate contribuțiile salariale, chiar dacă în practică nu au existat astfel de abordări din partea inspectorilor, este bine că a fost clarificat acest aspect;
2. Veniturile din dividende primite de la o persoană juridică română nu se includ în baza de impozitare pentru microîntreprinderi. Cu alte cuvinte, dacă compania care plătește impozit pe microîntreprindere deține acțiuni la o persoană juridică română și primește dividende, nu va plăti impozit pe acele dividende.

TVA:

1. Se majorează plafonul pentru TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei, astfel până la 25.01.2021 dacă anterior ați depășit plafonul de 2.250.000 lei și ați ieșit din sistemul de TVA la încasare, acum puteți sa reintrați dacă nu depășiți noul plafon;
2. Rambursările de TVA cu control ulterior se prelungesc până la 31.03.2021;
3. Pentru livrarea de locuințe cu cota de TVA 5% către persoane fizice, plafonul rămâne 450.000 lei, creșterea plafonului la 140.000 EUR a fost amânată pentru 01.01.2022;
4. TVA-ul aferent băuturilor alcoolice și tutun acordate în scop de reclamă sau cu scopul stimulării vanzărilor este deductibil, până acum TVA-ul aferent acestor produse nu era deductibil;
5. Se poate ajusta TVA-ul pentru facturile neâncasate de la persoane fizice în termen de 12 luni în anumite condiții, cu alte cuvinte, dacă ai plătit TVA pentru aceste facturi neâncasate, dacă sunt indeplinite condițiile, îl poți ajusta;
6. Atenție la achizițiile de bunuri din UK, deoarece a intrat in vigoare Brexit-ul și se va plăti TVA in vamă ca pentru orice achiziție din afara UE. PS: Irlanda de Nord rămâne în UE, astfel că regulile pentru achizițiile din această țară rămân în vigoare;

Salarizare:

1. Se prelungește șomajul tehnic în baza OUG 30/2020 și măsura acordării indemnizaţiei pentru timp redus de muncă (Kurzarbeit) până la 30 iunie 2021
2. Se clarifică plafonul de 400 euro pe an al primelor de asigurare de sănătate pentru a fi neimpozabil este determinat pe persoană, înainte nu era clar specificat;
3. Pentru angajații aflați în telemuncă, angajatorul are posibilitatea să deconteze o sumă de până la 400 lei/lună (corespunzător numărului de zile din lună în regim de telemuncă), neimpozitată și nejustificată, pentru acoperirea cheltuielilor angajatului, practic pe lângă salariul din contractul de muncă se poate acorda acest beneficiu fără a fi impozitat;
4. Se introduc în categoria veniturilor neimpozabile din salarii şi ajutoarele pentru adopţie. Acestea nu vor fi supuse nici contribuţiilor sociale obligatorii;
5. Sumele plătite pentru educația timpurie a copiilor angajaților nu sunt supuse contribuțiilor sociale;
6. Se aduc clarificări cu privire la tichetele cadou oferite altor persoane decât salariații firmei, astfel acestea se includ în categoria veniturilor din alte surse și se impozitează cu impozit pe venit (acum 10%);
7. Ajutoarele pentru adopție sunt considerate venituri neimpozabile și nu se taxează cu contribuții sociale;
8. Salariul minim pe economie este propus a fi stabilit la 2.300 lei, salariul minim pentru studii superioare rămâne nemodificat, respectiv 2.350 lei, iar cel în construții rămâne 3.000 lei;
9. Nu se calculează impozit si contribuții pentru servicii turistice și/sau de tratament pentru salariați sau membrii de familie ai acesora, dacă suma cumulată într-un an fiscal nu depășește contravaloarea salariului mediu brut aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale

Alte prevederi:

1. Eșalonarea la plată simplificată este prelungită pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021;
2. Suspendarea popririlor este prelungită până la 31.03.2021;
3. Se acordă un sprijin financiar pentru Horeca și agențiile de turism în valoare de 20% asupra diferenței dintre cifra de afaceri din 2019 și cifra de afaceri din 2020. Urmează să fie clarificate cum se vor depune cererile pentru acest ajutor;
4. Scutirea de la plata impozitului specific de către Horeca se prelungește până la data de 31 martie 2021;
5. Nu se mai depune bilanț semestrial pentru firmele cu CA mai mică de 1.000.000 EUR;
6. Termenul pentru declarația unică este 25.05.2021;
7. Impozitul pe clădiri cu destinație mixtă aflate in proprietatea persoanelor fizice – suprafața utilizată în scop nerezidențial se va stabili prin declarație pe propria răspundere, fără să mai fie nevoie de raportul de evaluare din 5 în 5 ani. Cu alte cuvinte, dacă aveați sediul social al companiei in clădirea personală si ați declarat activități economice la sediu, aveați obligația să depuneți un raport de evaluare, acum este eliminată această obligație, fiind înlocuită cu declarația pe proprie răspundere ce trebuie depusă până la 15.03.2021

Daca ai nevoie să înțelegi ce se intamplă in contabilitatea ta, aștept să-mi trimiți un email la melania.tecu@arcadexpert.ro  și să stabilim împreună un plan de acțiune pentru compania ta.

 

Dă un share acestui articol, dacă informația ți-a fost de folos, și iți multumesc pentru asta!

Melania Tecu – Expert Contabil

 

Distibuie articolul