Granturi pentru investitii de pana la 200.000 EURO pentru IMM-uri

Granturi pentru investitii de pana la 200.000 EURO pentru IMM-uri

 Cel mai probabil săptămână viitoare, incepand cu 02 noiembrie, se va da startul firmelor pentru a aplica la obținerea de granturi pentru investiții cuprinse intre 50.000 și 200.000 Euro.

Iți propun să parcurgem rapid, împreună, rezumatul acestei facilitați de finanțare pe care ți-o oferă statul ( bugetul alocat fiind de 550 milioane de euro), măsură care face parte din planul de relansare economica drept urmare a pandemiei de SARS-CoV-2.

Cine poate să acceseze aceste granturi?

Toate IMM-urilor care care doresc:

 • să realizeze o unitate de producție sau de prestări servicii nouă
 • sau să își extindă sau modernizeze afacerea.

 

Care e valoarea ajutorului nerambursabil pentru granturi de investiții ?

Valoarea este cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse și nu include cofinanțarea proprie a ta ca beneficiar.

Contribuția ta la cofinanțarea proprie a proiectului este de:

 • minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țarii,
 • minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare, pentru regiunea București-Ilfov

 

Condițiile pe care trebuie sa le întrunească firma ta pentru a putea a accesa aceste granturi pentru investiții sunt urmatoarele:

 1. A avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum 1 an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2. A înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare
 3. Firma isi asuma ca realizează:

–  minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri care se anexeaza la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate,

– iar diferența de 50%, până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv in anul al treilea;

 1. Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

 

 Ce cheltuieli sunt eligibile pentru accesarea granturilor de investiții?

 • cheltuieli cu realizarea sau achiziția de construcții,
 • achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, dotări independente
 • achizitia de mobilier de birou și mobilier specific,
 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului,
 • cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea,
 • cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe,
 • cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală,
 • cheltuieli cu achizitia de active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

 

Pentru firmele de transport, care solicita finanțare pentru granturi de investiții, cheltuieli specifice (eligibile) pot fi:

 • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 • cheltuieli cu reabilitarea, modernizarea, extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează sa le achiziționeze;
 • cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului si calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.Ghidul de finantare precum si alte iar informatii despre finantare se publica in mod constant si il poti consulta si tu pe siteul MEEMA.

 

Compania ta in ce stadiu este cu accesarea acestei finanțări? Ai nevoie de suport pentru obținerea acestui grant de investiții?

Echipa Arcad este pregatită sa te să te sprijine.

Trimite-mi un email la melania.tecu@arcadexpert.ro , dacă vrei să stabilim o sedintă de consultantă.

Dă un share acestui articol, dacă informația ți-a fost de folos, iți multumesc !

Distibuie articolul